CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MEPAC TRONG THÁNG 04/2024

22/04/2024

GIÁM SÁT MEP 1. Mô tả công việc: –  Giám sát thi công lắp đặt hệ thống MEP tại dự án. –  Bóc tách khối lượng, lập dự toán. –  Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá công việc. –  Thực hiện công tác nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư. –  Thực […]